محصولات ما در اینستاگرام

shopping instagram

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پشتی کمری چیست؟
هنگام نشستن در یک صندلی اداری، یک پشتی طبی خوب باید کمر شما را به طور کامل حمایت کند البته در صورتی که به درستی قرار داده شود،
یک پشتی طبی باید مزایای زیر را ارائه دهد:
حمایت از پهلوها، شانه ها و لگن (باسن)
حفظ انحنای داخلی ستون فقرات پایینی

پشتی طبی کجا باید قرار بگیرد؟؟
شما باید به راحتی قادر به نشستن در صندلی خود باشید. پشتی کمری باید به راحتی به منحنی پشتی شما متصل شود و شما باید پای خود را به صورت کامل بر روی زمین بگذارید (در صورت نیاز از زیرپایی استفاده کنید).

آیا استفاده از پشتی طبی مهم است؟
بخش پایینی ستون فقرات، قسمت بالای باسن، به طور طبیعی به سمت داخل شکم (منحنی لوردوز) منحرف می شود. پشتی کمری کمک می کند تا از طریق پرکردن شکاف بین ستون فقرات کمری و صندلی، وضعیت خوب را حفظ کنید و از منحنی طبیعی در قسمت پایین کمر خود حمایت کنید.

 

به منظور ثبت سفارش از اینجا وارد شوید

 پشتی طبیپشتی کمری

پشتی طبی

پشتی طبی اداری