محصولات ما در اینستاگرام

shopping instagram

bracket

delivery mobile hdr 2کلیه سفارشات این دسته از محصولات ( براکت و پایه های دیواری و سقفی ) از نمایندگی تهران ارسال می گردد

پایه دیواری و سقفی

پایه سقفی تلویزیون مدل ES-CMS3

چرخش ۳۶۰ درجه و همراه با تنظیم ارتفاع

قیمت فروش: 1450000 ﷼
قیمت پایه: 1450000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1450000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:
قیمت فروش: 1990000 ﷼
قیمت پایه: 1990000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1990000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:
قیمت فروش: 850000 ﷼
قیمت پایه: 850000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 850000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

پایه دیواری تلویزیون مدل ES-WMW3

بازویی، متحرک و بزرگ و مقاوم

قیمت فروش: 1850000 ﷼
قیمت پایه: 1850000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1850000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

پایه دیواری تلویزیون مدل ES-WMW4

پایه دیواری تلویزیون متحرک تک بازویی

قیمت فروش: 1650000 ﷼
قیمت پایه: 1650000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1650000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

براکت دیواری تلوزیون مدل ES-WMW5

براکت دیواری تلوزیون دو بازو متحرک

قیمت فروش: 1550000 ﷼
قیمت پایه: 1550000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1550000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

براکت دیواری تلویزیون مدل ES-WMW1

پایه دیواری تلویزیون سبک و شیک

قیمت فروش: 610000 ﷼
قیمت پایه: 610000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 610000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

پایه دیواری تلویزیون مدل ES-WMW2

پایه دیواری متحرک بازویی

قیمت فروش: 1150000 ﷼
قیمت پایه: 1150000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1150000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

براکت دیواری تلویزیون مدل ES-WMX1

پایه دیواری متحرک بازویی

قیمت فروش: 650000 ﷼
قیمت پایه: 650000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 650000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

براکت دیواری تلویزیون مدل ES-WMA2

پایه دیواری متحرک تلویزیون

قیمت فروش: 1450000 ﷼
قیمت پایه: 1450000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 1450000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

براکت دیواری تلویزیون مدل ES-WMZ1

پایه دیواری LED LCD مانیتور متحرک

قیمت فروش: 750000 ﷼
قیمت پایه: 750000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 750000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

براکت سقفی تلویزیون مدل ES-CMS2

پایه سقفی با چرخش ۳۶۰ درجه

قیمت فروش: 950000 ﷼
قیمت پایه: 950000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 950000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

پایه سقفی مانیتور مدل ES-CMS1

براکت سقفی با چرخش 360 درجه

قیمت فروش: 750000 ﷼
قیمت پایه: 750000 ﷼
قیمت پایه با مالیات:
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش بدون مالیات: 750000 ﷼
مقدار تخفیف در فروش ویژه:

قیمت خرید تک

♡♡♡ کلیه قیمت های درج شده در سایت بر مبنای خرید به صورت جزئی می باشد. در صورت خرید بیشتر از 25≤ عدد جهت دریافت تخفیف و شرایط ارسال رایگان ☏ تماس حاصل فرمائید.

ویدئو محصول 117z

پایه رومیزی مانیتور

ویدئو محصول 112D و 112F

پایه رومیزی مانیتور